Farmers Grain Export

Vem vi är

Farmers Grain Export är en plattform som skapats för att stöda den finländska spannmålssektorn, små andelslag, jordbruksrelaterade exportföretag och aktiva, hängivna jordbrukare i strävan att exportera råvaror av hög kvalitet (spannmål) ämnat för människor och djur utomlands.

Vi följer principen om gårdsvänlighet, vilket betyder att jordbrukarnas bästa intresse är vår prioritet.

 

 
IMG_0862.jpg


Våra mål är:

1) Göra det enkelt
Tillgång till kontakter och information om utländska kunder via ett internationellt nätverk.


2) Förbindelser

Grundandet av en exportorganisation som kan hjälpa jordbrukare, deras företag och andelslag att exportera utomlands och hitta nya marknader


3) Kunskap

Att lära jordbrukaren läsa den internationella marknaden för att producera enligt efterfrågan, både gällande kvalitet och kvantitet.

 
_8917756931.jpg


Hur

Vi letar fram information och aktuella uppgifter som behövs, och guidar jordbrukarna genom processen med potentiella kunder genom att tillhandahålla:

1) Råd och utbildning:
Vi ordnar seminarier för jordbrukare där vi berättar om jordbruk, tullar, marknad och exportmöjligheter i olika länder.

2) Nätverk:
Hjälp med att hitta potentiella exportkontakter i målländerna.

3) Marknadsmöjligheter:
Information om verkliga möjligheter och risker som förknippas med företagsverksamhet i ett annat land.