Bättre pris via spannmålsexport / Tapaa viljanviejä -viennillä parempaa hintaa

 

Välkommen till vårt infotillfälle/Tervetuloa infotilaisuuteemme  

BÄTTRE PRIS VIA SPANNMÅLSEXPORT / 

TAPAA VILJANVIEJÄ -VIENNILLÄ PAREMPAA HINTAA 

Tid & Plats:
28.11.2018
Gårdskulla Gård, Gårdskulla 89, 02570 Siuntio KK

OHJELMA / PROGRAM

10.00
Kahvit / Kaffe

10.20
Öppning / Tilaisuuden avaus, NSL, Projekt EkoNu!/Micaela Ström

10.25
Marknadsöversikt / Viljamarkkinakatsaus, MTK/Max Schulman

11.00
Vientiä tuottajalähtöisesti / Export från ett producentdrivet perspektiv, Farmers Grain
          Export/Jukka Peltola

11.20
Ekologiska sortförsök med havre / Kauralajikkeiden testausta
          luomutuotannossa, NSL, Projekt EkoNu!/Micaela Ström

11.40
Jordbrukarens taltur / Viljelijäpuheenvuoro, Gustav Rehnberg/Gårdskulla Gård

12.00
Tilaisuuden päätös / Avslutning av infotillfället

12.00 -12.30
Viljankontin lastausnäytös / Lastningsdemo av en spannmålscontainer 

Anmälan senast 26.11. till micaela.strom@nsl.fi / tel. 044-380 7771
Ilmoittautuminen 26.11. mennessä jukpelt@gmail.com / puh. 050-356 3140

 
Näyttökuva 2018-11-20 kello 10.54.18.png
 
 
olirepo@gmail.com