Odlarförfrågan gällande export och gemensam lagring 2018-19

 

Farmers Grain Export gör en intresse-/ underlagsförfrågan till nyländska-, åboländska samt österbottniska spannmålsodlare. Förfrågan gäller möjligheterna till odlarstyrd export, tork- och lagringskapacitet på gårdarna och intresse för eventuell gemensam lagring och torkning av spannmål.

 

Enkäten är 3-delad och tar endast cirka 10 minuter att fylla i. Del 1 gäller grunduppgifter om gården och användningen av spannmål, del 2 gäller spannmålsexport och del 3 gemensam lagring och torkning. Svaren lämnas in anonymt och de behandlas konfidentiellt. Svaren är till stor hjälp för att utvärdera förutsättningarna för odlarstyrd export av spannmål. För att vara en framgångsrik aktör på spannmålsexportmarknaden krävs samarbete och en viss volym. Gemensamma anläggningar kan även vara ett sätt att få ner investeringsbehoven och kostnaderna på gårdsnivå.

 

Farmers Grain Export är en plattform som skapats för att stöda den finländska spannmålssektorn, små andelslag, jordbruksrelaterade exportföretag och aktiva, hängivna jordbrukare i strävan att exportera råvaror av hög kvalitet (spannmål) ämnat för människor och djur utomlands. Vi följer principen om gårdsvänlighet, vilket betyder att jordbrukarnas bästa intresse är vår prioritet. Farmers Grain Export-projektet administreras av SLC och strävar efter att stöda odlarstyrd export av spannmål. Genom att svara på enkäten kan du medverka till att få ett bättre pris via odlarstyrd export av spannmål!

 
 

Vastaava suomenkielinen kysely tehdään kohdealueen (Uusimaa, Varsinais-Suomi, Kaakkois-Suomi, Häme, Pohjanmaa, Satakunta) viljelijöille alkuvuodesta 2019. Lisätietoja /  

Tilläggsuppgifter om enkäten ger Bjarne Westerlund, 040 5037188, bjarne.westerlund@slc.fi eller Jukka Peltola, 050 3563140, jukka.peltola@farmxport.fi.

olirepo@gmail.com