Farmers Grain Export-odlarträff i Ingå hamn 4.6.2018

 

- spannmålsexport i praktiken, förutsättningar och utmaningar

Nyländska odlare, kom med och bekanta dig med Ingå hamn (Hamnvägen 454, 10210 Ingå), möjligheter till export av spannmål, lagringsmöjligheter och eventuell satsning i gemensam tork!

Program:
16.45 Samling och kaffe
17.00 Öppning; Mickel Nyström, Farmers Grain Export
17.10 Presentation av Inkoo Shipping och Ingå hamn; vd Thomas Bergman, Inkoo Shipping Oy Ab
17.30 Hamnutredning, gemensamt spannmålslager och tork; utredningsman Csaba Jansik (på finska)
18.30 Ren havre-case; spannmålsodlare Peter Österman
19.15 Exportmarknaden och odlarstyrd export; Mickel Nyström, Farmers Grain Export
19.45 Konklusioner och diskussion
20.00 Rundtur i hamnen
20.45 Hemfärd

Tilläggsinformation och anmälan, senast 1.6: mickel.nystrom@gmail.com, tfn 040 7755830.

 
20180525_NSP_Farmers.jpg