Viljelijäkysely viennistä ja yhteisvarastoinnista 2019

 

Farmers Grain Export kartoittaa kohdealueen (Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjanmaa, Satakunta, Uusimaa, Varsinais-Suomi) viljelijöiden kiinnostusta viljelijävetoiseen viljan vientiin. Kysely koskee myös tilojen kuivaus- ja varastointikapasiteettia sekä kiinnostusta viljan mahdollisesta yhteisvarastoinnista ja kuivauksesta.

Kysely on 3-osainen ja vastaamiseen kuluu vain noin 10 minuuttia. Ensimmäinen osa koskee tilan perustietoja sekä viljan käyttöä, osa 2 koskee viljanvientiä ja osa 3 yhteisvarastointia ja -kuivausta. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja vastauksesi käsitellään luottamuksellisesti. Vastauksista on suurta apua viljelijävetoisen viennin edellytysten arvioimisessa ja kehittämisessä. Yhteistyötä ja riittävä volyymi tarvitaan, jotta vientimarkkinoilla pystyy toimimaan menestyksellisesti. Yhteiset tilat ja laitteet, sekä tuotantopanosten hankinnat voivat olla yksi tapa vähentää tilan investointitarpeita ja kustannuksia.

Farmers Grain Export-hanketta hallinnoi SLC ja se toteutetaan yhteistyössä MTK:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on edistää viljelijävetoista viljanvientiä ja tukea tuottajalähtöisten vientitoimijoiden toimintaa. Katso lisätietoja hankkeesta: www.fge.fi. Vastaamalla kyselyyn voit olla mukana kehittämässä viljelijävetoista viljanvientiä ja sitä kautta saada parempi hinta. Lisätietoja kyselystä ja hankkeen muusta toiminnasta antaa Jukka Peltola, puh. 050 3563140, jukka.peltola@farmxport.fi.

Kiitos että vastaat!

 
olirepo@gmail.com